lang.uz

declare - декларировать - deklaratsiya qilmoq