lang.uz

agreed - согласованный - muvofiqlashtirilgan