Ingliz tilini biz bilan o‘rganing!

lang.uz

achieved - достигнутый - yetib borgan