lang.uz

arrange - организовать - tashkillashtirish